Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 56 40 | vrienden@lunet.nl

Jaarbrief Vrienden van Lunet zorg 2018

In 2018 hebben de Vrienden zich weer volop ingezet voor cliënten van Lunet zorg. We zouden dit niet kunnen doen zonder donateurs; we willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage. De Stichting Vrienden van Lunet zorg is gelieerd aan de zorginstelling Lunet zorg.

We zetten ons in voor de ruim 2.800 mensen met een verstandelijke beperking die door Lunet zorg worden ondersteund bij wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Lunet zorg biedt 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Met uw donaties dragen wij bij aan projecten ten behoeve van cliënten van Lunet zorg en van individuele cliënten die tijdelijk onvoldoende middelen hebben voor hun levensonderhoud. Projecten, die de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke beperking vergroten en hun verbinding met de samenleving richting geven.

Ondersteuning

Ook in het afgelopen jaar hebben we ons voor diverse individuele- en groepen cliënten ingezet. Van de 5 aanvragen die in 2017 zijn ingediend met een doorlooptijd in 2018, zijn 3 aanvragen gehonoreerd en 2 vervallen. In 2018 zijn 4 nieuwe aanvragen ontvangen; hiervan zijn 2 aanvragen gehonoreerd, 1 nog in behandeling en 1 afgewezen omdat deze niet voldeed aan onze voorwaarden. In totaal is in 2018 € 4.214,00 besteed aan financiële bijdragen voor projecten uit 2017 en 2018.

Succesverhalen

In deze tijd van transities in de zorg is het belangrijk dat we er voor zorgen dat het leven aangenaam blijft voor mensen die een zorgvraag hebben. Uit deze gedachte is het prachtige initiatief 'Handen Ineen' ontstaan. Een samenwerking tussen Lunet zorg, GGzE, een verpleeghuis en diverse vrijwilligers. Handen Ineen wil verbindingen leggen tussen burgers, verenigingen en zorgorganisaties uit Valkenswaard. Met als doel mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is toch deel uit te laten maken van het Valkenswaardse verenigingsleven. Zo ontstond het idee een corsowagen te maken die deelneemt aan de jaarlijkse bloemen parade in Valkenswaard. De Vrienden ontvingen een aanvraag en mede door onze toezegging is het project tot stand gekomen. Inmiddels blijkt de gemeente Valkenswaard het tekort te willen dekken, wat wij fantastisch vinden. Een gedeelte van het bestuur was op 2 september aanwezig tijdens het bloemencorso om het eindresultaat te bewonderen en het resultaat mag er wezen! Naast het succesverhaal van het bloemencorso in Valkenswaard hebben de Vrienden bijgedragen aan een mooie gedenkhoek in de kapel op Eckartdal en hebben we ervoor gezorgd dat een cliënte de begrafenis van haar moeder in het buitenland kon bezoeken.

Thematische aanpak

In 2017 besloten we projecten gebaseerd op een thema te financieren. Gekozen is voor “een goed sociaal leven”, waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat het ontmoeten van mensen in de ‘gewone’ woonomgeving bijdraagt aan een goed leven voor de cliënten van Lunet zorg. Het betekent dat zij erbij horen, dat ze gezien en erkend worden. Een goed voorbeeld van deze benadering is het initiatief van “Handen Ineen”. Samen met de medewerkers van Lunet zorg wordt aan het thema verdere invulling gegeven.

Donateurs

Het is vanzelfsprekend dat wij uw bijdrage erg waarderen. Binnenkort wordt uw donatie weer van uw bankrekening afgeschreven. Wij danken u nogmaals voor uw voortdurende financiële bijdrage. Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op onze website: www.vriendenvanlunetzorg.nl.

Soms bekruipt ons het gevoel dat extra activiteiten die vanuit de organisatie geïnitieerd worden, eerder van de grond kunnen komen als cliënten zelf hieraan gedeeltelijk zouden bijdragen, uiteraard mits dit binnen hun vermogen ligt en mits dit hen direct ten goede komt. Op die manier zou een lagere bijdrage vanuit de Vrienden nodig zijn, zodat er voldoende financiële armslag blijft voor het (mede)financieren van projecten of het financieel ondersteunen van een individuele cliënt. U heeft ongetwijfeld gehoord van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanuit deze nieuwe wetgeving zijn wij verplicht naar u toe een privacyverklaring af te leggen. Onze stichting beschikt over namen, adresgegevens en bankrekeningnummers van haar donateurs. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de jaarlijkse incasso van de donaties en de Jaarbrief en zullen nimmer aan derden voor enig gebruik worden afgestaan. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Deze verklaring kunt u tevens nalezen op onze website.

Wij wensen u een goed 2019!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden van Lunet zorg

Scroll naar boven