Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 56 40 | vrienden@lunet.nl

In memoriam: Paul Procee

Middels dit bericht wil het bestuur van de stichting Vrienden van Lunet zorg bekend maken dat onze voorzitter en vriend, Mr. Paul Procee op 9 januari 2022 is overleden.

Paul was voor velen het gezicht van de Vrienden. Hij heeft zich meer dan 20 jaar ingezet als  voorzitter van onze stichting. Het kenmerkte Paul dat hij enorm betrokken en kundig was en dat hij veel oog had voor de ander. Paul was een krachtig voorzitter die hield van een duidelijke koers. Hij droeg het voorzitterschap van de stichting Vrienden met trots. In de jaren dat Paul lid was van het bestuur van de Vrienden zijn er talloze mooie projecten tot stand gekomen, waar cliënten van Lunet zorg tot op de dag van vandaag nog van kunnen genieten. Hierbij denken we aan de aanschaf van een tovertafel en van een duofiets. Maar ook heeft Paul een actieve bijdrage geleverd aan een belevingstuin voor bewoners van Lunet en aan het meer bekend maken van de rol van de Vrienden binnen Lunet.

Het staat buiten kijf dat het gemis van Paul gevoeld zal worden, maar wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage. Wij sluiten dit bericht graag af met de mooie woorden die ook op Paul zijn rouwkaart stonden: ''Bewaar het goede dat jou is toevertrouwd''.

Bestuur Vrienden van Lunet zorg

Scroll naar boven