Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 56 40 | vrienden@lunet.nl

Jaarbrief Vrienden van Lunet zorg 2019

In 2019 hebben de Vrienden zich weer volop ingezet voor cliënten van Lunet zorg. We zouden dit niet kunnen doen zonder donateurs; we willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw bijdrage.

De Stichting Vrienden van Lunet zorg is gelieerd aan de zorginstelling Lunet zorg. We zetten ons in voor de ruim 2.800 mensen met een verstandelijke beperking die door Lunet zorg worden ondersteund bij wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Dat doen we al bijna 20jaar. Wij helpen individuele, maar ook groepen cliënten en vinden het erg belangrijk dat cliënten het gevoel hebben dat ze gezien en erkend worden. Kortom, dat ze kunnen meedoen in onze samenleving. Voor ons staat het ontmoeten van mensen centraal. Lunet zorg biedt 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Met uw donaties dragen wij bij aan projecten ten behoeve van cliënten van Lunet zorg en van individuele cliënten die tijdelijk onvoldoende middelen hebben voor hun levensonderhoud.

Ondersteuning

Ook in het afgelopen jaar hebben we ons voor diverse individuele- en groepen cliënten ingezet. In 2019 zijn 9 nieuwe aanvragen ontvangen; hiervan zijn 2 aanvragen gehonoreerd, zijn er nog 3 in behandeling en zijn 4 aanvragen vervallen door omstandigheden of afgewezen omdat deze niet voldeden aan onze voorwaarden. Twee lopende aanvragen uit 2018 zijn beiden vervallen. In totaal is er in 2019 € 723,11 besteed aan financiële bijdragen voor projecten uit 2019.

Succesverhalen

De afgelopen jaren ontstond de behoefte om de achtertuin van de woningen Knegselwijk 3 en 5 op woonpark Donksbergen beter in te richten. Er werd geconstateerd dat cliënten de behoeften hadden om vaker buiten te zijn. In samenspraak met cliënten en hun vertegenwoordigers is het TuinIdee ontstaan. Met als doel: een fijne nieuwe buitenomgeving waar ook wat te beleven valt. De huidige tuin wordt gesplitst in twee delen, de bestaande schommel krijgt een overkapping en er komt een tweede schommel bij, ook met een lichte overkapping. Er worden nieuwe paden en heggen aangelegd. En er komt een groene border
met lage bloemen en planten die op verschillende momenten bloeien en geuren. Een groot project wat door middel van het inschakelen van verschillende partijen wordt gerealiseerd. Het project kenmerkt zich door een grote mate van eigen inzet. In zowel financiering, eigen klusploeg bestaande uit familieleden en toekomstig onderhoud. Uiteindelijk was er een tekort op de begroting, wat de Vrienden maar al te graag opvullen. We verwachten de tuin in voorjaar 2020 klaar voor gebruik!

Thematische aanpak

Een jaar geleden besloten we projecten gebaseerd op een thema te financieren. Gekozen is voor “een goed sociaal leven”, waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat het ontmoeten van mensen in de ‘gewone’ woonomgeving bijdraagt aan een goed leven voor de cliënten van Lunet zorg. Het betekent dat zij erbij horen, dat ze gezien en erkend worden. Samen met de medewerkers van Lunet zorg wordt aan het thema verdere invulling gegeven. Er is een speciale werkgroep opgericht die projecten aan dit thema verbinden. Tevens is er een plan gepresenteerd over hoe de Vrienden deze nieuwe aanpak willen realiseren. In 2020
verwachten we de projecten te kunnen opstarten.

Nieuwe contacten

De Vrienden van Lunet zorg is een bijzondere organisatie. Het is een groep mensen die de cliënten van Lunet zorg een warm hart toedragen en het leven van mensen net iets mooier willen maken. De Vrienden maken iets extra’s mogelijk, zodat de kwaliteit van het leven wordt vergroot. Ondersteuning van anderen is daarbij essentieel. Financieel, maar ook in de vorm van tijd, netwerken, kennisdelen of als bestuurslidmaatschap. Denk jij dat je kunt bijdragen aan de missie van de Vrienden? Heb je goede contacten, ken je leuke initiatieven of wil je op een andere manier bijdragen? Neem dan contact op via vrienden@lunetzorg.nl

Donateurs

Het is vanzelfsprekend dat wij uw bijdrage erg waarderen. Binnenkort wordt uw donatie weer van uw bankrekening afgeschreven. Wij danken u nogmaals voor uw voortdurende financiële
bijdrage.

Wij wensen u een goed 2020!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden van Lunet zorg

Scroll naar boven