Heb je een vraag? Neem contact met ons op +31 (0)88 551 56 40 | vrienden@lunet.nl

Jaarbrief Vrienden van Lunet zorg 2020

2020, wat een onstuimig jaar. Ten eerste willen wij onze dank uitspreken aan alle zorgmedewerkers die in deze moeilijke tijden de zorg voor een ander op de eerste plek hebben gezet. Ten tweede willen wij u als donateur hartelijk bedanken. Zonder uw bijdrage kunnen wij ons werk niet doen.

De Stichting Vrienden van Lunet zorg is gelieerd aan de zorginstelling Lunet zorg. We zetten ons in voor de ruim 2.700 mensen met een verstandelijke beperking die door Lunet zorg worden ondersteund bij wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Dat doen we al bijna 20 jaar. Wij helpen individuele, maar ook groepen cliënten en vinden het erg belangrijk dat cliënten het gevoel hebben dat ze gezien en erkend worden. Kortom, dat ze kunnen meedoen in onze samenleving. Voor ons staat het ontmoeten van mensen centraal.

Lunet zorg biedt 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Met uw donaties dragen wij bij aan projecten ten behoeve van cliënten van Lunet zorg en van individuele cliënten die tijdelijk onvoldoende middelen hebben voor hun levensonderhoud.

Ondersteuning

Vanaf maart 2020 is de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. Ook bij Lunet zorg zijn en worden alle zeilen bijgezet om de zorg voor de cliënten op een goede en veilige manier te continueren. Doordat teams hier alle aandacht en prioriteit aan geven, is er minder ruimte voor andere zaken. Daardoor hebben de Vrienden in 2020 slechts twee nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen.

De eerste aanvraag had betrekking op de vervanging van een aantal ICT-middelen voor het leercentrum. Omdat deze aanvraag vervolgens in de reguliere lijn binnen Lunet zorg is opgepakt, is de aanvraag voor de Vrienden vervallen. Verder is er een aanvraag voor duwondersteuning van een rolstoel voor een individuele cliënt ontvangen. Deze aanvraag is gehonoreerd voor €1.041,35 euro. Uit 2019 liep er nog een aanvraag voor een belevingstuin voor de woningen Knegselwijk 3 en 5 op woonpark De Donksbergen. De Vrienden zouden in eerste instantie het tekort op de begroting overbruggen, maar dit bleek uiteindelijk niet nodig. Daarnaast wil het team graag een ligschommel aanschaffen voor de cliënten. De mogelijkheden worden nu verder onderzocht. Vanaf maart 2020 hebben de Vrienden helaas ook geen fysieke bijeenkomsten kunnen houden.

Thematische aanpak

De Vrienden houden als richtlijn nog steeds dezelfde thematische aanpak (‘’een goed sociaal leven’’) uit 2018 aan. Samen met de medewerkers van Lunet zorg geven we hier via een werkgroep verdere invulling aan. In 2020 stonden er mogelijk mooie projecten op de planning. Helaas kon hier door het coronavirus nog geen concrete uiting aan worden gegeven. We hopen dat het in 2021 mogelijk wordt om dit weer op te pakken.

Ontwikkelingen binnen het bestuur

De Vrienden van Lunet zorg is en blijft een bijzondere organisatie. Het is een groep mensen die de cliënten van Lunet zorg een warm hart toedragen en het leven van mensen net iets mooier willen maken. Per 1 januari 2021 heeft onze vicevoorzitter Sam Polderman zijn functie neergelegd. Hij heeft zich ruim acht jaar ingezet in het bestuur van de Vrienden van Lunet zorg. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn bijdrage. Het bestuur kan altijd versterking gebruiken, bijvoorbeeld iemand met financiële expertise. Denk jij dat je kunt bijdragen aan de missie van de Vrienden? Neem dan contact op via vrienden@lunetzorg.nl.

Donateurs

Het is vanzelfsprekend dat wij uw bijdrage erg waarderen. Binnenkort wordt uw donatie weer van uw bankrekening afgeschreven. Wij danken u nogmaals voor uw voortdurende financiële bijdrage. Wilt u meer informatie of op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk dan op onze website: www.vriendenvanlunetzorg.nl.

Wij spreken graag de wens uit dat het jaar 2021 een andere turbulentie op verschillende vlakken te zien gaat geven. Om vrij vertaald met de woorden van Sören Aabye Kierkegaard (19e eeuwse Deense filosoof, theoloog en cultuurcriticus) te spreken:

“De wereld – hoe onvolkomen zij ook is – is toch mooi en rijk want zij bestaat uit alleen maar kansen om lief te hebben.”
Wij wensen u een goed 2021!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vrienden van Lunet zorg

Scroll naar boven